C V r Č e k Centrum voľného času

{{ rok }}

1.12.1964
Dátum vzniku CVČ
27.6.2001
1.4.2002
Právna subjektivita
1.10.2004
Spustenie webových stránok CVrČka
26.9.2008
Rozšírenie CVrČka o priestory Superfleku
13.8.2011
CVrČek na facebook-u
31.12.2013
Ukončenie činnosti v Superflek-u
27.6.2014
Udelenie ocenenia Cena mesta

{{ rok }}

Hore