C V r Č e k Centrum voľného času

Pravidelná činnosť

Príležitostná činnosť

CVrČek vás zabáva
animačný program
50 2 hodiny
Maľovanie na tvár
na tému podľa želania
30 2 hodiny
Tvorivé dielne
na tému podľa želania
30 2 hodiny
Putovanie za rozprávkou
zábavné podujatie pre deti so stanovišťami, plnením úloh a rozprávkovými postavami
50 cca. 2 hodiny
Hore