C V r Č e k Centrum voľného času

Poplatky

Milí rodičia, poplatky za záujmové útvary, ktoré navštevujú vaše deti, môžete uhradiť na číslo účtu SK73 0200 0000 0017 4487 2754 a do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a názov záujmového útvaru. Ďakujeme!

Platiteľ Úhrada za mesiac v eurách
Zákonný zástupca dieťaťa, prípadne účastník záujmovej činnosti do 30 rokov veku, ktorý odovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov 4 €
Zákonný zástupca dieťaťa, prípadne účastník záujmovej činnosti do 30 rokov veku, ktorý neodovzdal súhlas na započítanie do zberu údajov 6 €
Členovia CVrČkovho parlamentu 0 €

Transparentné školské zariadenie

V menu Organizácia zvoľte položku "Centrum voľného času CVrČek"
Hore